Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré je v každodennom kontakte s partnerskými samosprávami na Ukrajine, zriadilo transparentný účet pre pomoc Ukrajine.

Prosíme všetkých jednotlivcov či organizácie o solidaritu a pomoc prostredníctvom darovania finančných prostriedkov na zriadený transparentný účet. Prevedené finančné prostriedky budú následne využité na účely poskytnutia pomoci ukrajinským utečencom pred vojnovým konfliktom.

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci.

Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

ĎAKUJEME za váš prejav humanitárnej pomoci.