Regionálny produkt Horehronie

Regionálny produkt Horehronie

Značka Regionálny produkt Horehronie  je značka kvality, ktorá sa používa na  označenie výrobkov, produktov a služieb s pôvodom v regióne Horehronie.

Regionálny produkt Horehronie

Regionálny produkt Horehronie

Značka Regionálny produkt Horehronie  je značka kvality, ktorá sa používa na  označenie výrobkov, produktov a služieb s pôvodom v regióne Horehronie.

Tatranské vlajočky z ateliéru Riavy

TATRANSKÉ VLAJOČKY

Na ľane vejúce príbehy hôr

Learn More

Hory si pamätajú dávne príbehy a citlivo vnímajú aj chvíle dnešných dní. Svojou silou sa v nich ozývajú živly, tichými krokmi kráčajú zvery a v každom kútiku sa prebúdza či utícha život. Také sú aj naše Tatry. Horehronie obíjmajú tie Nízke, ktoré sú rovnako ako tie Vysoké divoké i pokojné, neobjavené aj hojne objavované. Tatranské vlajočky z ateliéru Riavy s úctou rozprávajú príbehy týchto hôr. Na kusoch ľanovej látky sú do nich ručnou sieťotlačou vtlačené slová plné nehy a obrazov spájajúcich sa s tatranskou prírodou, ktoré môžu viať na úpätiach hôr aj v pokoji príbytku. Vlajočky sú akýmsi zastavením, posolstvom a vďakou za to všetko, čo nám život a hory dávajú. Rovnako ako vlajky vejúce pod najvyššími horami sveta môžu byť tichou prosbou aby nám nevzali to najcennejšie čo máme.