Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie vyhlasuje 2. výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt HOREHRONIE.

VÝZVA

k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt Horehronie

Značka Regionálny produkt Horehronie  je značka kvality, ktorá sa používa na  poľnohospodárske produkty, potravinárske výrobky, remeselné a iné spotrebné výrobky s pôvodom v regióne Horehronie; ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v cestovnom ruchu poskytované v regióne Horehronie.

Cieľom značky je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Horehronie, tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo a tiež produkty a služby, ktoré dotvárajú zážitok návštevníka a prehlbujú jeho záujem o región.

Udelením práv na používanie značky získava producent/ výrobca alebo poskytovateľ služieb možnosť používať značku a byť zaradený do prezentačných aktivít regionálnych producentov, ktoré vykonáva OOCR Región HOREHRONIE (Koordinátor systému regionálneho značenia Regionálny produkt HOREHRONIE).

Produkty a služby, na ktoré sa značka udeľuje:

A. poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky (ovocie, zelenina, mliečne výrobky, pečivo, víno a i.);

B. remeselné a iné spotrebné výrobky (napr. tradičné remeselné výrobky, výrobky z dreva, keramika a pod.);

C. služby ubytovacích a stravovacích zariadení;

D. doplnkové služby v cestovnom ruchu 

Vyplnené žiadosti posielajte do 31. januára 2020 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií o značke, jej cieľoch a postupe udeľovania nájdete v dokumente: Zásady pre udeľovanie a používanie značky Regionálny produkt Horehronie. Certifikačné kritéria sú obsahom žiadosti o udelenie značky.

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky PDF:

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky Word:

Kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt Horehronie: 

Zásady systému regionálneho značenia zásady systému regionálneho značenia „regionálny produkt Horehronie“: