Brezno (16. 04. 2018) Oblastná organizácia REGIÓN HOREHRONIE sa stala členom Asociácie organizácií cestovného ruchu. Cestovný ruch zohráva dôležitú úlohu z dôvodu jeho ekonomického prínosu a potenciálu pre zamestnanosť, ako aj pre jeho sociálny a environmentálny vplyv. Cieľom Asociácie je vzájomne zdieľať pracovné skúsenosti, vysvetliť fungovanie a zhodnotiť prínos organizácií cestovného ruchu odbornej ako aj laickej verejnosti. Iniciatívou trinástich oblastných organizácií cestovného ruchu sa 1. apríla 2017 rozhodlo v Banskej Bystrici spojiť a vytvoriť tak spoločnú profesijnú organizáciu Asociáciu organizácií cestovného ruchu.  Jej cieľom je posilniť úlohu destinačného manažmentu na Slovensku.

 

Predstavitelia OOCR REGIÓN HOREHRONIE sa rozhodli podporiť túto iniciatívu aj svojim členstvom. „V regióne sa dostáva cestovný ruch na popredné miesta v oblasti rozvoja celého regiónu. Činnosť oblastnej organizácie cestovného ruchu pociťujeme vďaka spokojnosti našich klientov čoraz intenzívnejšie. Pozitívny vývoj v oblasti cestovného ruchu môžeme vidieť aj na zvýšení vybratej dane v členských obciach o viac ako 12% oproti minulému roku. Nárast počtu ubytovacích zariadení, zvyšovanie možností vyžitia v regióne to všetko priamo nasvedčuje tomu, že cestovný ruch na Horehroní má veľký potenciál. Preto považujeme za dôležité podporovať jeho rozvoj aj posilňovaním úlohy destinačného manažmentu,“ povedal Ing. Ľuboš Ďurinďák, predseda predstavenstva OOCR REGIÓN HOREHRONIE a generálny riaditeľ Tále Ski, Golf & Hotel Resort***.

 

Asociácia je otvorenou platformou pre všetky oblastné aj krajské organizácie cestovného ruchu s cieľom spoločne  profesijne a odborne rásť. „Vzájomná pomoc, výmena informácií, skúseností a znalostí, a tým profesionalizácia siete oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, je našim dlhodobým strategickým zámerom,“ povedala Ing. Michaela Potočárová, riaditeľka Trnava Tourism a zvolená  predsedníčka Asociácie.

Mesto Brezno je hospodárskym administratívnym ale aj kultúrno-spoločenským centrom Horehronia.  Na jeho území je možné realizovať horský cestovný ruch a  zimné športy, horskú a lyžiarsku turistiku, cykloturistiku, horský a podhorský vidiecky cestovný ruch, prímestskú rekreáciu a mestský  a kultúrny cestovný ruch. Rozvoj cestovného ruchu je dôležitý a jeho podpora patrí medzi prioritné oblasti, o ktoré sa mesto zaujíma,“ povedal JUDr. Tomáš Abel, PhD., člen predstavenstva OOCR REGIÓN HOREHRONIE a primátor mesta Brezno.