Máte nápad, ako vylepšiť jarné prostredie vo vašom okolí? Ako zviditeľniť niečo vzácne a krásne? Zožeňte ešte 3 ľudí od 15 do 109 rokov a prihláste sa na 1. víkendovku na  prípravu malého projektu (7.-9. február 2020) - realizácia projektu - 2. víkendovka na vyhodnotenie (15.-17.máj 2020). Naučíte sa zostaviť projekt, dostanete naň 150-600 eur,

zrealizujete ho, vyhodnotíte, vyúčtujete. Stretnete ľudí, ktorí chcú rozvíjať seba, okolie, meniť svet. Chyťte motiváciu pre väčšie veci. Ponuka platí pre záujemcov a záujemkyne od 15 do 109 rokov s trvalým bydliskom v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Prihlasovanie prebieha do 26. januára 2020 do 24:00 hod. na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

projekt je zmena3

Krátka charakteristika programu:

Akreditovaný vzdelávací program podporuje aktívne občianstvo u mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v rôznych oblastiach života. Prípravou, realizáciou a vyhodnotením malého projektu a jeho hlavnej aktivity si účastníci overia svoje schopnosti byť aktívnymi vo svojom prostredí, zapoja do aktivity rovesníkov a členov komunity v prospech vlastného osobnostného rozvoja a rozvoja svojho lokálneho spoločenstva.

 

Vzdelávanie Projekt je zmena:

Dvojfázový akreditovaný vzdelávací program s realizáciou malého projektu vznikol na základe aktuálnej spoločenskej situácie, ktorá si vyžaduje rozvoj komunikačných zručností, asertivity, empatie, zvládanie konfliktných situácií u mladých ľudí. Rôzne pracovné pozície v spoločnosti kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí, a tým aj na príslušnú kombináciu mäkkých zručností. Niektoré životné situácie si vyžadujú vysokú úroveň schopností viesť ľudí, delegovať pracovné úlohy či zvládať situácie pod tlakom. Prichádzame každý deň do kontaktu s ľuďmi a to si vyžaduje všeobecné sociálne schopnosti ako schopnosť komunikovať a prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu.  Rozvíjanie týchto zručností považujeme za dôležité hlavne pri formovaní osobného potenciálu mladých ľudí a tiež ich celkového osobnostného rozvoja. 

 

Opis vzdelávania:

Záleží Vám na Vašom okolí a znepokojuje Vás, že veci nefungujú? Iní sa o ne nepostarajú a Vy neviete, ako? Radi Vám s tým pomôžeme! Prihláste sa na akreditované neformálne dvojfázové vzdelávanie s praktickou realizáciou malého projektu. Počas vzdelávania sa pod vedením skúsených odborníčok dozviete, ako:

• identifikovať a pomenovať problémy v miestnej komunite;

• určiť riešenie pomenovaného problému;

• pomenovať jednotlivé fázy projektového cyklu a pochopiť ich nadväznosť;

• vytvoriť vlastný projektový zámer, prezentovať ho a získať spätnú väzbu;

• zreflektovať schopnosti, zručnosti a vedomosti v komunikácii a tímovej práci a podporiť záujem o ich ďalší rozvoj.

S pomocou školiteliek na prvom stretnutí vypracujete krátky projektový zámer, ktorý má prispieť k zlepšeniu podmienok vo Vašom okolí. Projekt zrealizujete a na druhom víkendovom vzdelávaní vyhodnotíte.

 

 

Realizáciu schválených projektov podporuje finančne Banskobystrický samosprávny kraj.

1 osoba = 150 eur, môžu sa spojiť max. 4 osoby = 600,- eur.

 

Cieľová skupina:

Do akreditovaného programu Projekt je zmena! sa môžu zapojiť záujemcovia s trvalým pobytom v Banskobystrickom samosprávnom kraji v týchto kombináciách: 

1. Dospelý jednotlivec = 1 dospelý 18+  (napr. študent, pracovník s mládežou, dobrovoľník v oblasti práce s mládežou, pracovník samosprávy pre mládež,...) – pričom následne pri realizácii malého projektu spolupracuje aspoň s 2 mladými ľuďmi vo veku od 15 do 17 rokov,  

2. Dvojica = 1 dospelý 18+ a 1 mladý človek vo veku od 15 do 17 rokov

3. Trojica = 1 dospelý 18+ a dvaja mladí ľudia vo veku od 15 do 17 rokov

4. Štvorica = 2 dospelí 18+ a dvaja mladí ľudia vo veku od 15 do 17 rokov (akceptujeme aj kombináciu 1+3) 

 

Termíny v ktorých sa program bude konať v tomto roku:

Hotel v BB kraji je vo výberovom procese

Termín 1. víkendu

Termín 2. víkendu

Projekt je zmena 1. skupina

7. - 9. február 2020

15. - 17. máj 2020

Projekt je zmena 2. skupina

6. - 8. marec 2020

5. - 7. jún 2020

Projekt je zmena 3. skupina

18. - 20. september 2020

20. - 22. november 2020

Projekt je zmena 4. skupina

25. - 27. september 2020

27. - 29. november 2020