Pocta maliarovi Zolovi Palugyaovi - projekt zastrešuje Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne a realizuje ho v spolupráci s Horehronským múzeom v Brezne, odkiaľ vzišiel aj podnet na realizáciu už v roku 2007.

Bratia Martin a Ján Weissovci (vtedajší riaditeľ Horehronského múzea) dotiahli myšlienku do papierovej podoby - vypracovali zámer. Vzhľadom na náročnosť projektu sa ho v jubilejnom roku 110. výročia narodenia maliara nepodarilo zrealizovať až teraz v tomto období. Reálne kontúry začal nadobúdať postupne od roku 2015 po jednotlivých etapách – grafický návrh, odliatie tabule, inštalácia... tak, aby vrcholil v jubilejnom roku výročia narodenia Zola Palugyaya – r. 2018.

Vizuál tabule a model vypracoval Karol Ličko, držiteľ viacerých ocenení za grafické návrhy mincí a pamätných medailí, realizáciu projektu zabezpečuje za MO MS Ivana Kružliaková a za Horehronské múzeum Ivica Krištofová. Garantom projektu a podporovateľom myšlienky projektu je Dr.h.c. prof. PhDr. Ľ. Petránsky, DrSc.. Ako sám hovorí: „.. Z. Palugyay je takou mojou srdcovou záležitosťou z mnohých dôvodov.....“.

Zavŕšením trojročného projektu je inštalácia pamätnej tabule venovanej Zolovi Palugyayovi v blízkosti miesta, kde tragicky zahynul – pri Chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom. V septembrových dňoch v roku 1935 tvoril priamo v prírode, v oblasti Ďumbiera. Ráno 18. septembra za nepriaznivého hmlistého počasia z chaty odišiel. Necelých 400 metrov od chaty pod vrchom Králička padol zo skaly a zahynul. Jeho telesné pozostatky a ruksak, v ktorom boli posledné nedokončené pastely, našli 10. júla1936.

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule sa uskutoční dňa 8. septembra 2018 o 12.00 h neďaleko Chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom. Práve rozhranie Liptova a Horehronia bolo miestom jeho posledného pobytu na ceste za umením. V tento deň sa symbolicky uskutoční výstup z dvoch strán – liptovskej a breznianskej. Okrem odhalenia pamätnej tabule bude inštalovaný priamo v chate aj informačný panel o živote a diele maliara. Podujatie obohatí svojím programom Mužská spevácka skupina Krnohári z Brezna, Ženská spevácka skupina z FS Bukovinka z Braväcova, Milan Stromko a Jano Svetlan Majerčík z Liptovského Mikuláša. Účastníci podujatia získajú upomienkový predmet z tohto dňa, najmenší sladkú odmenu.

Zámerom inštalácie je vzhľadom na to, že ide o frekventovanú lokalitu, vniesť do povedomia širšej verejnosti podobu a humanistický odkaz diela a osobnosti umelca s európskym dosahom i upozornenie na umelca a jeho výtvarné dielo inšpirované a späté s horským prírodným prostredím Nízkych Tatier. Inštalácia zároveň obohatí turistickú atraktivitu miesta a jeho historickú pamäť.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.Podujatie sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018.