Pomocnú ruku obyvateľom Ukrajiny, ktorí boli z dôvodu vojnového konfliktu donútení opustiť svoje príbytky, rodinu a prostredie, podáva v sociálnej sfére aj nezisková organizácia MISERICORDIA sídliaca v Brezne.

MISERICORDIA, n. o. poskytuje bohatú paletu svojich sociálnych služieb, ako pre deti, tak aj ich rodičov s cieľom rozvoja ich potencionálu, zvyšovania sebavedomia a vlastnej kompetencie, posilňovania zodpovednosti a sociálneho začleňovania osôb sociálne vylúčených.

Konkrétne zabezpečuje sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc, vzdelávanie a kurzy, viaceré akreditované programy a zastrešuje Centrum nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, Centrum včasnej intervencie i Centrum pre rodinu – Detské jasličky.

Pre ukrajinských utečencov, okrem vyššie popísaných služieb, vie ZADARMO poskytnúť terénne sociálne služby, kedy pracovníci organizácie vycestujú priamo za príslušníkmi ukrajinského pôvodu do ubytovacích zariadení na základe dohody, alebo naopak svoje služby sú ochotní poskytnúť v priestoroch centra na Nálepkovej ulici č. 7.

 

Rozsah poskytovanej sociálnej služby je vždy určený aktuálnou potrebou klienta- poskytuje:

 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • preventívne aktivity
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
 • krízovú intervencia
 • záujmovú činnosť

Aktuálna ponuka kurzov: 

 • Kurz opatrovania
 • Kurz účtovník
 • Kurz inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • Kurz lektor
 • Kurz mediátor

 

Kontaktné údaje:

MISERICORDIA, n. o.

Nálepková 7

977 01 Brezno

+421 915 165 800

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.