Lesnícky skanzem

Lesnícky skanzen

Návštevný poriadok pre XXII. sezónu Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline v roku 2024

Vzhľadom na rozhodnutie štátneho podniku LESY Slovenskej republiky uskutočniť rekonštrukciu a dobudovanie občianskej a poznávacej infraštruktúry v Lesníckom skanzene, ako aj z dôvodu aktuálneho nepriaznivého stavu lesných porastov vo Vydrovskej, Korytárskej, Obrubovanskej, Prostrednej a Tajchovej doline, ktoré sú zasiahnuté podkôrnikovou kalamitou, a plánovaného nevyhnutného odvozu drevnej hmoty cez Lesnícky skanzen, upozorňujeme návštevníkov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti zvýšili opatrnosť pri návšteve Lesníckeho skanzenu, ktorá bude v roku 2024 možná len vo vymedzenom čase.

 

Lesnícky skanzen bude v roku 2024 prevádzkovaný nasledovne:

1. V priebehu pracovného týždňa (pondelok-piatok) bude zakázaný vstup do areálu Lesníckeho skanzenu.

2. Počas víkendov (sobota-nedeľa) a sviatkov, keď nebude realizovaný odvoz drevnej hmoty, môžu návštevníci využívať prístupné miesta Lesníckeho skanzenu pri dodržiavaní pravidiel bezpečného pohybu a zvýšenej opatrnosti, podľa usmernenia LESOV SR, š. p. Pohyb v lesnom poraste je zakázaný, porušenie zákazu bude na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť.

3. Informačná kancelária skanzenu bude v určených hodinách otvorená.

4. Lesná kaplnka, lesnícky minisvet a horáreň-múzeum budú počas celej sezóny zatvorené.

5. Naplánované podujatia v Lesníckom skanzene v roku 2024 sa neuskutočnia.

6. Vstupné – príspevok na údržbu areálu Lesníckeho skanzenu sa nebude platiť.

Ďalšie podrobnosti budú ešte podľa potreby upravené.

Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme, žiaľ, vedú nás k nim objektívne príčiny. Obnovený Lesnícky skanzen sprístupníme v roku 2025. 

Lesnícky skanzen je živé múzeum v prírode. Na viac ako štvorkilometrovom „Chodníku lesného času“ je v súčasnosti 84 zastávok, ktoré vám mnohými zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými lesnými stanovišťami ponúknu objavné pohľady na životodarné schopnosti lesa. Určite vás však zaujmú aj živé obrazy z histórie, súčasnosti a budúcnosti lesníctva.

Budovanie lesníckeho skanzenu je názornou odpoveďou na mnoho otázok, ktoré vo vzťahu k najväčšiemu prírodnému bohatstvu našej krajiny verejnosť oprávnene vyslovuje. keďže raz vidieť je viac, ako desať krát počuť, rozhodli sme sa vám priamo v lesných porastoch priblížiť široké súvislosti našej práce.

Veľmi pôsobivým doplnením areálu sú prírodné diela medzinárodnej skupiny umelcov Ekoartu. Od r. 2009 sa navyše môžete zo skanzenu vrátiť do centra obce Náučným chodníkom obce Čierny Balog, ktorý začína na konci parkoviska a končí pri Obecnom úrade.

Budovanie skanzenu nie je ukončené. Chceme, aby ste tu každý rok nachádzali niečo nové. Veríme, že sa tak môže stať aj vďaka vašim nápadom a pripomienkam. V každom prípade sa na vašu návštevu naozaj tešíme !

Prístup: autom, autobusom, pešo a Čiernohronskou lesnou železnicou.