Hutnícke múzeum

Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová

Pokiaľ vás zaujíma bohatá história výroby železa, v spojitosti s najstaršou hutníckou spoločnosťou v strednej Európe, navštívte múzeum venované hutníctvu v obci Podbrezová.
Hutnícke múzeum, v podobe dvoch stálych expozícií, svojim návštevníkom sprostredkúva informácie venujúce sa histórii hutníctva na Slovensku a vzniku Železiarní Podbrezová, ktoré už od roku 1840 nezameniteľne ovplyvňujú kolorit regiónu Horehronie.
V internej expozícii hutníckeho múzea sa nachádza niekoľko panelov s fotografickým materiálom a popisom histórie hutníctva železa na Horehroní. Nájdete tu panely zoradené podľa chronologického vývoja železiarní; časom najvýznamnejšieho železiarskeho podniku bývalého Uhorska, postupne zavedeným technickým revolúciám, míľnikom prvej a druhej svetovej vojny, socialistickým rokom veľkolepého budovania, až po súčasný obraz prosperujúcej spoločnosti. Externá expozícia múzea ponúka zakonzervované časti historických hutníckych strojov, ktoré boli súčasťou bývalých výrobných liniek.
Nezabudnite však svoju návštevu vopred telefonicky oznámiť a spoznať tak časť regiónu, ktorej dominanta už niekoľko desaťročí ovplyvňuje nielen hutnícky priemysel, ale i cestovný ruch regiónu.