Horehronie. Jedinečná turistická atrakcia na Slovensku - Horehronské cyklodreziny dostali v januári od dopravného podniku „červenú“. Jediné pravidelne prevádzkované cyklodreziny pre verejnosť na Slovensku preto museli celú letnú sezónu stáť v depe a situácia sa nezmení ani v najbližších týždňoch. Okrem zákazu prevádzkovania majiteľa cyklodrezín neminula „mastná“ pokuta vo výške 30 000 eur. 

Horehronské cyklodreziny prvýkrát vyrazili na svoju jazdu v auguste minulého roka. Od prvého okamihu si okamžite získali pozornosť a záujem o jazdu na cyklodrezinách bol obrovský. 

Radosť z nového produktu v regióne však čoskoro vystriedali komplikácie. Po septembrovej kontrole z Dopravného úradu dostali Horehronské cyklodreziny v januári (!) „červenú“ a nemohli byť ďalej prevádzkované nakoľko zákon pojem „cyklodrezina“ nepoznal. Podľa výkladu aktuálneho zákona o dráhach štátnymi úradníkmi by cyklodrezinu mohol „šoférovať“ iba človek s oprávnením tzn. rušňovodič a každá jedna by musela byť posúdená oprávnenou právnickou osobou (napr. na železničnom skúšobnom okruhu...) a musel by jej byť vydaný Technický preukaz ako „hnaciemu dráhovému vozidlu s vlastným pohonom“. A práve o výklade slovíčka „vlastný pohon“ je takmer celý tento smiešno-smutný spor „ocenený“ zo strany štátnych úradníkov doslova likvidačnou pokutou. 

Aj napriek snahe oblastnej organizácii cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE, Čiernohronskej železničky n.o., či pomoci zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR sa ani za sedem mesiacov (!) do letnej sezóny nepodarilo urobiť legislatívne zmeny, aby Horehronské cyklodreziny mohli opäť vyraziť na 5 km úsek úzkokoľajky v Hrončianskej doline, po ktorej už niekoľko rokov z technických dôvodov nejazdia vláčiky. 

Región Horehronie tým prišiel o jednu z najobľúbenejších turistických atrakcií počas celej hlavnej sezóny. Pri 100% obsadenosti počas letnej sezóny a 3 mesačnej mimosezóny tak región prišiel o príjem viac ako 13 tisíc eur len z prenájmu cyklodrezín. Okrem finančnej straty horehronské cyklodreziny túto sezónu utrpeli hlavne na „dobrom mene“, ktoré si po krátkej minuloročnej premiére na Slovensku získali. 

„Počas celej letnej sezóny sme zaznamenali množstvo telefonátov, e-mailov či správ od turistov, ktorí sa do regiónu chystali hlavne kvôli výletu na cyklodrezinách. Tým, že sme ešte počas letnej sezóny očakávali sľubované zmeny v legislatíve sme aj turistov ubezpečovali, že počas tohto leta budú dreziny v prevádzke čo sa napokon nestalo“ uviedla Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková. 

Aby toho nebolo málo Čiernohronská železnička n.o. dostala pred pár týždňami od Dopravného úradu pokutu vo výške 30 000 eur, ktorá bola následne znížená na 15 000 eur. Pokutu stanovil Dopravný úrad neziskovej organizácii Čiernohronskej železničke za celkové zistené nedostatky a časť pokuty bola vyrúbená aj za minuloročnú prevádzku cyklodrezín. 

„Spôsob výkladu znenia súčasného zákona o dráhach dvomi úradníkmi Dopravného úradu – pánmi Škodou a Hornáčkom, považujeme za úplne nelogický. Pohon, ktorý príde ku vozidlu pešo, predsa nemôže byť „vlastným pohonom“. Znamenalo by to, že napr. pri animálnom pohone (posune ťažnými zvieratami) musí mať vôl, čo ťahá vagón preukaz spôsobilosti rušňovodiča a platné zdravotné a psychologické vyšetrenie?! Všade v okolitých štátoch cyklodrezíny už mnoho rokov veľmi úspešne prevádzkujú, viď. napr.: http://www.drezynyrowerowe.pl/,https://www.ratiskovice.com/pro-turisty/muzeum-drezina/http://www.austria.sk/index/blog-381-Jazda-na-bicykli-po-kolajniciach.htm a pod., len na Slovensku opäť dvaja úradníci vymysleli teplú vodu!“ hovorí riaditeľ Čiernohornskej železnice, n.o. Ing. Aleš Bílek. 

„Výška vyrúbenej pokuty za údajné ďalšie zistené nedostatky je už úplne mimo akéhokoľvek chápania a zmyslu existencie podobných štátnych orgánov, ktorých niektorí pracovníci sa v ostatnom čase akoby potrebujú vyvršovať na historických železničkách a Železničnom múzeu ŽSR. Zjavne nemajú na Dopravnom úrade moc dôležitejšej práce, keď majú čas písať 30 a 15 stránkové „protokoly“ o podobných nezmysloch, ako sú preukazy spôsobilosti na cyklodrezíny, alebo použitie historických vlakov z Českej republiky na Slovensku – podobná pokuta pre Železničné múzeum ŽSR. Určite sa budeme účinne brániť súdnou cestou a verím, že podobní „odborníci“ budú musieť časom i osobne nahradiť nimi úmyselne spôsobené škody. Len tak možno prídu na to, na čo sú štátne orgány primárne učené – na službu občanom!“, dodal riaditeľ Čiernohornskej železnice, n.o. Ing. Aleš Bílek. 

 

big_cyklodreziny_11
big_cyklodreziny_3
big_cyklodreziny_5
big_cyklodreziny_7