Dobročský prales

Dobročský prales

Dobročský prales, ktorý nesie symbol tajomnosti, je národná prírodná rezervácia a patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku, kde platí štvrtý stupeň ochranného pásma. Nachádza sa v obvode odštepného závodu Čierny Balog v doline Brôtovo, asi šesť kilometrov za miestnou časťou Dobroč.

V časoch, keď bola táto prírodná rezervácia voľne prístupná, dochádzalo k narušovaniu vzácnej flóry a fauny, ktoré boli prvými dôvodmi diferencovať narastajúci príliv návštevníkov do tohto malého, ekologicky ľahko zraniteľného územia.

Vstup je voľný pre lesnícke a environmentálne orientované odborné výpravy. Pre laickú verejnosť je sprístupnený výlučne s vopred objednaným sprievodcom, ktorý vás povedie lesnými komplexmi až do chránených pásiem, ktoré sú obohatené informačnými panelmi. Odborného sprievodcu je možné objednať cez občianske združenie Vydra, na telefónnom čísle +421 486 191 537.