OZ Coburgovci na Slovensku

Coburgovci na Slovensku

Coburgovci na Slovensku je občianske združenie troch nadšencov z Horehronia, ktorí sa od roku 2019 aktívne venujú téme  Coburgovcov a Pohorelského železiarskeho komplexu na Horehroní. Svojimi aktivitami preväzujú históriu, priemyselnú architektúru a cestovný ruch. Nešíria len osvetu a informovanosť o zaujímavých historických súvislostiach, ale zameriavajú sa aj na priamu záchranu objektov a rozvojové aktivity na podporu regiónu. Prepájajú históriu Pohorelského železiarskeho komplexu do kultúrnej trasy Coburgovská železná cesta, ktorá prepája miesta po celom Slovenku, ale i za jeho hranicami.

Započali tiež tradíciu letného festivalu Čudesno v Coburgovskom parku v Pohorelskej Maši, organizujú komentované výlety pre verejnosť s názvom Nepoznanou Coburgovskou železnou cestou.

Finančné prostriedky na záchranu objektov našli a hľadajú aj prostredníctvom benefičných koncertov či crowdfundingových kampaní. Aktívne riešia náročnú záchranu národnej kultúrnej pamiatky Šalandy – robotníckej ubytovni v Novej Maši, ktorú sa im podarilo po požiari prestrešiť.

Participujú na komplexnej revitalizácii historického Coburgovského parku v Pohorelskej Maši, ktorý realizuje Rozvojová agentúra BBSK, n.o.  Rozvíjajú kontakty a spolupráce so zahraničnými partnermi v Sofii, Viedni či nemeckom Coburgu. Prispievajú do odborných konferencií a rozvoj témy podnietili aj na akademickej pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.