Chodník Jakuba Surovca

Chodník Jakuba Surovca

Jakub Surovec bol významným slovenským Zbojníkom, pochádzal z Tisovca. Svoj zbojnícky život odštartoval v momente, keď ukradol ovce, začo mu bol udelený trest 200 palíc. V roku 1739 vstúpil do zbojníckej družiny no už o rok neskôr založil svoju vlastnú. Jeho družina zbíjala najmä na Horehroní no taktiež v Poľku, na Liptove či v Novohradskej a Zvolenskej stolici. Po tomto významnom slovenskom zbojníkovi je pomenovaná vyhliadková veža a náučný chodník prechádzajúci Čertovou dolinou. Čertova dolina je chránené územie vo východnej časti Veporských vrchov. Rezervácia je súčasťou chráneného územia Muránska planina.

Náučný chodník má dĺžku 4,7 kilometra a je stredne ťažkej náročnosti. Chodník je prístupný celoročne avšak len jedným smerom, proti toku potoka Furmanec. Východzí bod začína pri informačnom centre v salaši Zbojská a čiastočne pokračuje po červenom značení Rudnej magistrály. Na začiatku svojej cesty sa môžete zastaviť na vyhliadkovej veži, ktorá je postavená z dreva a kamenia a poskytuje čarovné výhľady na okolitú krajinu. Pokračujete ďalej pasienkami až ku okraju lesa, kde sa značenie náučného chodníka odpája od červenej značky, pokračuje ďalej bukovým porastom. Prechádzate popri odbočke k jaskyni na Remete o ktorej sa dozviete z textov náučnej tabule. Postupným klesaním sa blížite k Čertovej doline. Prechádzate popod dominantný Čertov most, ktorý je súčasťou ozubnicovej železničnej trate vedúcej z Tisovca do Brezna.

Od viaduktu je to len kúsok k ústiu Čertovej rokliny. Práve týmto priesmykom unikal tisovský zbojník so svojou družinou pred pánskymi žandármi. Po krátkom vybočení k Čertovej jaskyni sa dostanete k ústiu potoka. Priamo v Čertovej jaskyni sa kedysi skrývala zbojnícka družina Jakuba Surovca. Je dlhá 297 metrov a vysoká 30 metrov. Výstup roklinou vedie priamo korytom potoka a preto oceníte vhodnú nepremokavú obuv. Pri prekonávaní šmykľavých rebríkov treba zvýšiť opatrnosť. Po prekonaní tiesňavy sa trasa vracia späť na Zbojnícky dvor cez lúky Pacherky a salaš v Galičke.

Ďalšie v kategórií