Počas uplynulých desiatich rokov OOCR REGIÓN HOREHRONIE úspešne plnila svoje hlavné ciele a aktivity späté s prezentovaním regiónu Horehronie pod jednou značkou, a to doma i v zahraničí. Neustále poskytovala marketingové služby pri tvorbe podporných aktivít, realizovala bohatý a originálny program počas hlavných sezón a školských prázdnin, zameraný na podujatia, sprievodcovské služby a organizované výlety.

Organizácia najskôr pôsobila od roku 2012 do roku 2017 pod názvom Oblastná organizácia cestovného ruchu – Nízke Tatry juh. Pod súčasným názvom vystupuje od 10. januára 2018. Na začiatku ju tvorili len tri podnikateľské subjekty a niekoľko obcí. Postupne sa rozrástla a dnes združuje niekoľko desiatok obcí a subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu.

Región ,Horehronie je vďaka bohatému prírodnému potenciálu vyhľadávanou destináciou nie len počas letnej, ale aj zimnej sezóny. V lete je rajom turistov a cyklistov, a v zime naopak lyžiarov, bežkárov a skialpinistov. Cestovný ruch je pre celý región strategickým hospodárskym odvetvím. Pre jeho úspešný rozvoj v tejto lokalite bolo nevyhnutné vytvoriť združenie, ktoré by zladilo činnosti v tejto oblasti a realizovalo projekty na jeho zatraktívnenie. 

Prostredníctvom účelových dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR môže organizácia realizovať väčšinu svojich aktivít. Jej prioritnou ambíciou je dostať región Horehronie svojimi aktivitami na mapu vyhľadávaných európskych destinácií, vytvárať nové konkurencieschopné produkty cestovného ruchu, rozvíjať a rozširovať infraštruktúrne projekty, podnecovať aktívnu spoluprácu v regióne, a tým neustále podporovať rozvoj kľúčových destinácií ako aj menších turistických destinácií Horehronia, ktoré tvoria zaujímavú doplnkovú ponuku. 

Všetky aktivity a projekty OOCR REGIÓN HOREHRONIE nadväzovali na činnosť KLASTRA HOREHRONIE - združenie cestovného ruchu, ktorý bol založený 6. mája 2011, ktorý pre svojich členov a partnerov z odvetvia cestovného ruchu plní úlohu oficiálnej spoločnej marketingovej a organizačnej centrály. Cieľom klastra je koordinácia pestrých produktov cestovného ruchu, ich propagácia, neustále zlepšovanie a prinášanie nových služieb. Našou métou bude do budúcna podnecovať aktívnu spoluprácu všetkých členských subjektov, a tým vytvárať vzájomné možnosti ich kooperácie.

Spoločné aktivity klastra, oblastnej organizácie cestovného ruchu, miest, obcí a všetkých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu, prináša po rokoch svoje ovocie. Tieto výsledky napĺňajú zamestnancov organizácie optimizmom, že  sú na správnej ceste k úspechu a v tejto práci treba pokračovať s rovnako vysokým nasadením ako doteraz.

Pozitívne úvodné slová na PR oslave v priestoroch Židovskej synagógy v Brezne, vystriedali fotografie zachytávajúce významné momenty z pôsobenia organizácie a krájanie desiatich tort so zápichmi, ktoré symbolizovali dosiahnuté úspechy ako napr. Horehronské cyklodreziny, Vyhliadková veža Horné Lazy, E-biky, Infocentrá, Marketing, Regionálna značka Horehronie a pod.

O kultúrne spríjemnenie sa postaral začínajúci mladý hudobník Adrián Ševc. Významnou súčasťou bola ochutnávka potravinárskych regionálnych výrobkom, ktoré sú nositeľom regionálnej značky Regionálny produkt Horehronie, ktorú rovnako koordinuje OOCR REGIÓN HOREHRONIE ako jediná zo všetkých Oblastných organizácií CR na Slovensku.

 

MV_10-rokov-Horehronie_220324-3921
MV_10-rokov-Horehronie_220324-4128
MV_10-rokov-Horehronie_220324-4328
MV_10-rokov-Horehronie_220324-4346