Regionálny produkt Horehronie

Regionálny produkt Horehronie

Značka Regionálny produkt Horehronie  je značka kvality, ktorá sa používa na  označenie výrobkov, produktov a služieb s pôvodom v regióne Horehronie.

Regionálny produkt Horehronie

Regionálny produkt Horehronie

Značka Regionálny produkt Horehronie  je značka kvality, ktorá sa používa na  označenie výrobkov, produktov a služieb s pôvodom v regióne Horehronie.

Salaš Lipa Hiadeľ

Salaš Lipa Hiadeľ

Plné gelety príbehov z paše
Ovčie syry zo Salaša Lipa Hiadeľ

Learn More

Ovce pasúce sa na podhorských pastvinách ozdobené liatinovými zvoncami, ranné a večerné dojenie v každom počasí a náročná práca valachov, honelníkov i baču, sú neodmysliteľnou súčasťou regiónu Horehronie. Vplyvom valašskej kolonizácie sa od 14. storočia na Horehroní pevne zakorenilo ovčiarstvo a s ním spojené pasenie a dojenie oviec a výroba výrobkov z ovčieho mlieka. Tieto tradície sa z regiónu našťastie nevytrácajú a s úctou k tradíciám pretrvávajú aj do dnešných dní. Ovčiarske obyčaje si ctí aj rodina Lipovcov zo Salaša Lipa v obci Hiadeľ, kde v salašníctve pokračujú už v niekoľkogeneračnej rodinnej tradícii. Ich početné stádo oviec napasených na horehronských rozkvitnutých lúkach produkuje výživné mlieko, z ktorého stáročia zaužívaným spôsobom každý deň vyrábajú pravé ovčie syry, chutné parenice, oštiepky, bryndzu, údené syry, nite aj posilňujúcu žinčicu.

Hiadeľ 38, Hiadeľ 97661, Slovakia