Náučný chodník Sama Chalupku

Náučný chodník Sama Chalupku

Štart: Horná Lehota
Cieľ: Krpáčovo
Trvanie: 1:50 hod
Vzdialenosť: 4,4 km
Náročnosť: nenáročná

Obec Horná Lehota sa rozprestiera v južnom úbočí Nízkych Tatier, neďaleko jazera Krpáčovo a je rodiskom jedného z najvýznamnejších národovcov Slovenska, Sama Chalupku.
Náučný chodník vedie priamo z obce, kde sa nachádza pamätná izba Sama Chalupku. Chodník ďalej vedie lesnými a lúčnymi cestičkami k prameňu Sama Chalupku až k jazeru Krpáčovo, kde sa môžete počas horúcich dní príjemne ochladiť a vrátiť späť do Hornej Lehoty.

Pamätná izba Sama Chalupku na Horehroní bola otvorená v roku 1995. Nachádza sa v budove bývalej evanjelickej školy v obci Horná Lehota na Horehroní, blízko evanjelickej fary, rodného domu Sama Chalupku, kde je aj jeho pamätná tabuľa a pomník. Samo Chalupka patril medzi popredných štúrovských básnikov. Bol spoluautorom Memoranda slovenského národa. Z jeho najvýznamnejších diel je snáď najpopulárnejšia epická báseň Mor ho!

Expozícia Pamätnej izby Sama Chalupku je rozdelená na dve časti. V prvej časti je prezentovaný etnografický materiál, ktorý približuje život obyvateľov Hornej Lehoty a okolia. Druhá časť obsahuje materiály o živote a diele Sama Chalupku, ukážky jeho rukopisov, knižné vydania jeho prác a niektoré osobné veci básnika. Nachádzajú sa tu aj písomné dokumenty o chalupkovskom rode a o živote dramatika Janka Chalupku, staršieho brata Sama Chalupku.


Návšteva je možná po dohode so správcom, ktorým je miestny obecný úrad.