Hrádok

Z Hornej Lehoty k hradisku - Hrádok

Prechádzka k hradisku na Hrádok (834 m.n.m.) – sídlo Keltov začína pred izbou „Kelti na Horehroní“ v centre obce Horná Lehota (532 m.n.m.).- kde si môžete prezrieť artefakty, ktoré sa v lokalite Hrádok našli počas archeologických prieskumov.

Trasa je dlhá 3,4 km a pôjdete po modrej turistickej značke. Výšinná poloha Hrádok bola osídlená práve počas trvania doby železnej. Archeologický výskum v rokoch 1999 až 2002 to dokázal. Nevieme však z určitosťou, či ju presne vymedzuje. Kedy presne sem prišli prvý osadníci a kedy a hlavne ako tu život zanikol. Na to by sme potrebovali vo výskume pokračovať. Isté však je, že aj priamo tu na lokalite, sa železo spracovávalo. Dokladajú to nálezy taviacich téglikov, železnej trosky a lupy /železný polotovar/ pripravenej na ďalšie spracovanie.