Lesnícka tradícia

Lesnícka tradícia

Lesnícky skanzem

Lesnícky deň je interaktívny deň, počas ktorého spoznáte tradíciu starých remesiel, popasujete si sily v drevorubačskom zápolení a v spojení s lesníckym skanzenom a lesníckou železnicou sa oboznámite s históriou a významom lesa pre ľudský život. Celodenný program zahŕňa transfer z hotela a späť, certifikovaného lokálneho sprievodcu, vstupy na všetky aktivity a atrakcie, drobné občerstvenie.

Minimálny počet účastníkov: 4
Lesnícky deň sa koná vždy v pondelok a stredu, začína ráno a trvá cca. 8 hodín. Maximálny počet osôb v skupine: 8.