Keltská izba ,,Kelti na Horehroní

Keltská izba ,,Kelti na Horehroní"

V prvej keltskej izbe v našom regióne „Kelti na Horehroní“ návštevníci spoznajú predmety a nástroje, ktoré boli v tejto lokalite objavené počas archeologického výskumu a 3D model sídla Keltov - Hrádok.

Návštevníci sa môžu dozvedieť viac o dejinných udalostiach, ktoré sa udiali v našom regióne aj vďaka chronologickej tabuľke, ktorá približne datuje jednotlivé historické obdoba, ktoré ovplyvnili vývoj osídlenia tejto časti stredného a horného Pohronia. V keltskej izbe rozpovedia život „Keltov na Horehroní“ i informačné tabule s fotografiami a audiovizuálnymi nahrávkami.

Nezabudnite, že vstup je potrebné objednať vopred na telefónnom čísle +421 903 513 535.