Kelti na Horehroní

Prvá keltská izbu v našom regióne „Kelti na Horehroní“, kde návštevníci nájdu predmety a nástroje, ktoré boli v tejto lokalite objavené počas archeologického výskumu, či 3D model sídla Keltov - Hrádok.

Návštevníci sa dozvedia viac o dejinných udalostiach, ktoré sa udiali v našom regióne aj vďaka chronologickej tabuľke, ktorá približne datuje jednotlivé historické obdoba ktoré ovplyvnili vývoj osídlenia tejto časti stredného a horného Pohronia. V keltskej izbe rozpovedia život Keltov na Horehroní informačné tabule s fotografiami a audiovizuálnymi nahrávkami.

 

 

Kontakt

Kelti na Horehroní

Horná Lehota 187

Objednávky na vstup na tel. č. +421 903 513 535